Az adó alanyai:

A társas vállalkozások olyan gazdálkodó szervezetek, (BT-k, KFT-k) melyek üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jönnek létre. Ezt a gazdasági tevékenységet rendszeresen, haszonszerzés céljából végzik. Általános esetben két tag alapítja. Ők bocsátják rendelkezésre a vállalkozás működéséhez szükséges vagyont. Mely lehet pénzbeni és nem pénzbeni hozzájárulás, azaz apport.

Létrehozásához a tagok együttes döntése és ügyvéd által készített alapító okirat (társasági szerződés) szükséges. Melyet a cégbírósághoz kell benyújtani cégbejegyzés céljából.

Mivel ezek a szervezetek a számviteli törvény hatály alá tartoznak, ezért ők kettős könyvvezetésre kötelezettek.

Az adó mértéke:

A pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 9 %

Adóelőleg fizetési kötelezettség:

  • minden negyed évet követő 20-a
  • a tényleges adó és a befizetett adóelőlegek közötti különbözet rendezése: május 31-e

A társasági adóbevallás és az éves beszámoló beadási határideje: tárgy évet követő május 31-e

Egyszerűsített éves beszámolót az a vállalkozás készíthet, aki az alábbi értékeket nem haladja meg:

  • a mérleg főösszeg nem haladja meg az 500 millió forintot,
  • az éves nettó árbevétel nem haladja meg az 1 milliárd forintot,
  • az éves átlagos foglalkoztatási létszám legfeljebb 50fő.

Ha e mutatóértékek közül legalább kettőt túllép két éven át, a negyedik évtől át kell térnie éves beszámolóra.