Az adó alanya:

Az a jogképes személy, vagy szervezet, aki (amely) gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után.

Új vállalkozás indításakor választhatunk, hogy belépünk e az áfa körbe vagy sem. Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár 12 millió forint. Amennyiben éves bevételünk göngyölített összege ezt az értékhatárt elérte KÖTELEZŐ ÁFA alanynak lennünk.


Az adó mértéke:

  • általános estben, az adó alapjának 27 %-a,
  • bizonyos termékek és szolgáltatások esetében 5 illetve 18%

Az adót az adófizetésre kötelezett önadózással maga állapítja meg és vallja be.

A bevallási határidőket az adózás rendjéről szóló törvény (ART) 1.számú melléklete határozza meg:

  • havonként kell adóbevallást adni, ha a tárgyévet megelőző második év adó megállapítási időszakban a fizetendő és a levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. A tárgy hót követő hó 20-ig.
  • évente kell adóbevallást adni, ha a fent említett időszakban az elszámolandó adónak éves szinten összesített összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot. Tárgy évet követő február 25-ig.
  • ha elérte a 250 ezer forintot negyedévente nyújt bevallást. Negyedévet követő hó 20-ig.

Visszaigénylés:

Az adó visszaigénylése is ezekhez az értékhatárokhoz kötődik. Ha abszolút értékben kifejezve eléri, vagy meghaladja:

  • havi bevalló esetében az 1 millió forintot,
  • negyedéves bevalló esetében a 250 ezer forintot,
  • éves bevalló esetében az 50 ezer forintot.

Értékhatár alatt nem visszaigényelhető az ÁFA, göngyölíti tovább az adózó a következő elszámolási időszakra!

Bizonyos tevékenységek mentesek az adó alól:

  • közérdekű jellegre tekintettel 85.§
  • a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel 86.§

Fontos tudni, hogy áfa alany vállalkozó belföldi pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett.
Valamint bevallásait csak elektronikus úton adhatja be!