Személyi jövedelemadó bevallást annak az adózónak kell adni, akinek az adóévben adóköteles jövedelme keletkezett. Az adóbevallási kötelezettség kétféle módon teljesíthető:

  • önadózással vagy
  • adóhatósági adó megállapítással

Az önadózó magánszemély a bevallást az állami adóhatóság közreműködésével vagy az adóhatóság közreműködése nélkül készítheti el. ( egyszerűsített bevallás és klasszikus önadózás)

A bevallási határidő:

  • KATÁ-s egyéni vállalkozók esetében tárgy évet követő február 25-e,
  • többi egyéni vállalkozó és magánszemély esetében május 20-a.

2011-től nem kell bevallani azokat a jövedelmeket, amelyek korábban „adóterhet nem viselő járandóságnak” minősültek. Így pl. a nyugdíj, gyes, ösztöndíj.

Valamint az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet, ha az a mentesített keretösszeget nem haladja meg.

Az adó mértéke: egységesen 15%.

Ezt az adómértéket kell alkalmazni az összevont adóalapra, továbbá valamennyi külön adózó jövedelemre:

  • az ingó és ingatlan vagyon átruházásából ,
  • béren kívüli juttatásokból,
  • tőkejövedelmekből (kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség)
  • nyereményből származó jövedelmekre is.

A bevallásadási kötelezettség elmulasztása mulasztási bírságot von maga után.