A KATA 2013-tól hatályos, egy népszerű adózási forma. 12 millió ft bevételig választható.

Az adóalanyiság a feltételek megléte esetén a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. (T101, T201 nyomtatványon)


Új előírás 2021. január 1-től:

Ha a belföldi kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió ft-ot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos adót kell fizetnie.


Mértéke:

Főállású kisadózó esetén havi 50.000 ft, de választhat magasabb összegű 75.000 ft tételes adófizetési kötelezettséget is.

Kiegészítő tevékenységet folytatók esetében havi 25.000 ft.

12 millió ft bevételt meghaladó rész után pedig 40 %

Az adóalanyiság megszűnése esetén a megszűnés évére és az azt követő 12 hónapra NEM választható